Sådan foregår det

læs om de forskellige faser her

Udvikling // Udbud // Overvågning // Drift // Exit 

1. Inden vi udbyder et projekt

PROJEKTET SØM'ES TIL

Alle vores ejendomme er miljømæssigt og socialt optimeret, da vi ved, at det øger projektets økonomiske  afkast. 

Dét er SØM

DIN FORDEL

Vores kompetencer gør det muligt, at foretage ændringer, der ikke er dyrere, men blot langt bedre for både lejerne, miljøet og i sidste ende for dig som investor.

LÆS MERE

Økonomisk afkast som førsteprioritet
Navnet SØM kommer fra vores måde at tænke forretning på. Vores projekter skal først og fremmet give et attraktivt økonomisk afkast, der som minimum er konkurrencedygtigt med resten af branchen. Udover det, har vi et stort fokus på at være socialt- og miljømæssigt værdiskabende, da vi ved, at det har positiv påvirkning på det økonomiske afkast. 

Fokus og timing
Bedre er nødvendigvis ikke lig med dyrere. Det handler om fokus og timing. Fokus på hvordan man skaber de fysiske rammer, der inviterer til en social adfærd, og timingen til f.eks. at fravælge indkøb af standardmaterialer, men derimod de miljøvenlige materialer. I flere tilfælde viser det sig, at prisen på den miljøvenlige vare, ikke er dyrere, end prisen på standardvaren.  I de fleste tilfælde bygges der med det formål at sælge ejendommen straks efter opførsel. Vores formål er, at drive selskabet og ejendommen i 5-10 år, og derfor er vores overvejelser anderledes og bedre tilpasset som investeringsprodukt, end mange andre ejendomme er. 

Forskere og frivillige organisationer
I vores bestræbelse på at leve op til vores egne krav om at være miljømæssige og socialt værdiskabende, arbejder vi tæt sammen med flere organisationer for at tilegne os den nyeste og bedste viden på området. Dette inkluderer forskere inden for bæredygtighed, cirkulær økonomi og fremtidens boligmarked, samt frivillige organisationer, der hjælper unge ud af ensomhed.

2. projektet udbydes

DIN INVESTERING

Minimumsinvesteringen lyder på kr. 750.000. Du kan både investere som privatperson, gennem et selskab eller med pensionsmidler. Er du selskabsinvestor og ejer du 10% af selskabet, der investeres i, vil udbytterne være skattefrie. Hvis ejendommen ikke er færdigudviklet når projektet udbydes, vil dit indskud stå på en uafhængig klientkonto hos et anerkendt advokatkontor, indtil investeringen påbegyndes. 

 

DIN FORDEL

Som investor i et SØM-projekt, vil du få adgang til bedre finansieringsmuligheder og bedre ejendomme, end hvis du stod alene. Samtidig bliver du medejer af flere lejemål, og derved spredes og reduceres din risiko. Vores kompetencer, netværk, finansieringsmuligheder og anderledes tilgang gør tilsammen, at du får adgang til investeringer i en af tidens mest attraktive aktiv-klasser, nemlig ejendomme. Samtidig får muligheden for at være med i nogle af markedets bedste og mest spændende ejendomsprojekter.

LÆS MERE

Gennemsigtighed i budgetterne
Vi ønsker, at være markedets mest gennemsigtige udbyder af ejendomsinvesteringer. Derfor kan du altid selv taste væsentlige faktorer ind i vores budgetter, såsom renteniveau og værdistigninger på ejendommene. Derved kan du selv skabe den fremtid du tror på.

Fra indskud til begyndelsen af drift
Der er typisk to faser for din investering hos SØM ejendomme A/S. Første fase er fra dit indskud overføres, til investeringen begynder. Dit indskud vil stå på en klientkonto hos et anerkendt advokatkontor.  Du vil derfor ikke påtage dig nogen risiko i denne fase da pengene først frigives, når ejendommen overtages i fuld drift. Skulle projektet ende med ikke at blive gennemført, vil du få hele dit indskud tilbage uden omkostninger. 

Fra drift til exit
Når ejendommen står færdig, er fuldt udlejet, og når der er foretaget due diligence, vil din investering begynde. Her kan du forvente et afkast på mellem 8-12% om året, alene regnet ud fra driften og uden værdistigninger på ejendommen. Skulle ejendommen været steget i værdi ved salg, tilfalder hele overskuddet dig som investor. Vi sørger både for drift af ejendom og drift af investeringsselskabet og vi hjælper også i exit-fasen med at sælge ejendommen.  Det eneste du skal gøre, at deltage på de årlige generalforsamlinger, hvor beslutningerne bliver vedtaget og årsregnskab bliver gennemgået. 

 

3. vi overvåger din investering

SIKKERHED OG TRYGHED

SØM Ejendomme A/S er registreret som forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet, og Finanstilsynet har derfor underlagt os nogle specifikke krav. Udover disse krav har vi tilvalgt en lang række tiltag der ellers ikke er os pålagt med det formål at sikre størst mulig sikkerhed og transparens for vores investorer. Vi tager os af hele driften af selskabet herunder regnskab, indberetning til SKAT og Finanstilsynet, likviditetsstyring, overvågning og meget andet.

DIN FORDEL

Du kan som investor hos SØM ejendomme A/S vide dig sikker på, at vi driver din investering yderst professionelt. Vores protokoller rækker langt udover de regler, der er os pålagt. Du vil under vores investorportal løbende få adgang til alle dokumenter og selv kunne følge og overvåge din investering. Det gør, at du kan sove trygt om natten velvidende om, at din investering er i de bedste hænder

LÆS MERE

Finanstilsynet
SØM ejendomme A/S er godkendt af Finanstilsynet til at være forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF-tilladelsen). Udover det har vi et tæt samarbejde med anerkendte advokat- og revisionshuse, alt sammen for at sikre et højt fagligt niveau gennem hele investeringsperioden.

Risikostyring
På undersiden SIKKERHED, kan du læse mere om hvordan vi sørger for, at din investering bliver overvåget og drevet. Du kan også læse om , hvad vi har gjort for at forhøje sikkerheden for dig som investor og for, at kunne være i stand til at rådgive om de bedste beslutninger, på de rigtige tidspunkter. Vores tiltag spænder bredt fra risikostyringssystemer, til nedskrevneforretningsgange, til decideret compliancefunktioner. Alt sammen med formålet at skabe større sikkerhed, transparens og dermed tryghed for vores investorer.

4. Drift af ejendommen

PROFESSIONEL EJENDOMSDRIFT

Ejendomsadministrationen tager et fast beløb pr. lejlighed pr. måned, så investorkredsen altid ved præcis hvilke udgifter, der er forbundet med driften. Dette er uanset hvor mange udskiftninger og genudlejninger der måtte være. Ejsingholm, som er ejendomsadministrator, er langt fremme hvad angår digitalisering og brugervenlighed på deres online platform for lejerne. Ejsingholm har stor succes med deres over 200 lejemål hvor selskabet de seneste år, har kunnet fremvise meget lave tomgangsrater. 

DIN FORDEL

Fordelen ved at have en professionel ejendomsadministrator tilknyttet, er, at du som investor slipper for det store arbejde, der er forbundet med driften af ejendommen. Det kræver en moderne platform og konstant fokus, at drive en ejendom succesfuldt med lav tomgang og få udskiftninger.  

 

LÆS MERE

Ejendommene i de projekter vi udbyder, vil som udgangspunktet blive drevet af den professionelle ejendomsadministrator, Ejsingholm. Ejsingholm står for huslejeopkrævning, huslejeregulering, ind- og udflytningsrapportering, opsøgende genudlejning, vedligeholdelse af fælles- og udendørsarealer, bogføring, indberetning til SKAT, indberetning af moms og meget andet. Dog står det investorkredsen frit for at vælge en anden ejendomsadministrator hvis det ønskes. Folkene bag Ejsingholm er Claus Pihlmann og Peter Jakobsen, som også er partnere i SØM ejendomme A/S. Det er en stor fordel at folkene der driver ejendommene også har stået bag opførslen af dem. Dermed kan de bedre planlægge og sikre at projekterne kommer ordentligt fra start. 

Udover at varetage driften af SØM ejendomme A/S’s ejendomme, administrerer Ejsingholm også omkring boliger, samt et hotel i Aarhus og omegn. Deres lokale netværk og mangeårige erfaring på området gør dem ideelle til at drive SØM’s ejendomme succesfuldt.

Du kan læse mere om Ejsingholm på deres website www.ejsingholm.com

5. Ejendommen sælges

EXIT-STRATEGI

Du kan forvente at en investering hos SØM ejendomme A/S har en levetid på mellem 5-10 år. Efter det femte år begynder vi i samarbejde med investorkredsen at undersøge potentialerne for en strategisk exit.

DIN FORDEL

Vi overvåger hele tiden markedet, og er dermed godt informeret angående tidspunkt for et eventuelt salg. Samtidig har vi et stort netværk af både ejendomsmæglere og potentielle købere. Du kan derfor forvente kompetent rådgivning i hele investeringsforløbet, fra start til slut.

LÆS MERE

Der er tre måder du kan sælge din anpart på:

1. Alle investorer sælger samlet
Hvert år tager investorkredsen stilling til, om ejendommene skal sælges. Der er mange faktorer der spiller ind når dette skal besluttes. SØM ejendomme A/S er med som rådgivere hele vejen, og vil til hver en tid bidrage med vores store netværk af både ejendomsfolk, mæglere og potentielle købere.

2. Du sælger selv din andel
Aktierne er frit omsættelige. Vedtægterne foreskriver, at resten af ejerkredsen har forkøbsret til den pris der eventuelt kan opnås fra tredjepart. Ønsker den eksisterende ejerkreds ikke at erhverve aktierne, kan du frit sælge til køberen du selv har fundet.

3. SØM ejendomme A/S
Vi kan også forsøge at sælge aktierne for dig i vores eget netværk. Her tager vi et formidlingshonorar på 2% af summen på no-cure no pay betingelser.

 

nyt projekt

FÅ TILSENDT VORES NYESTE PROJEKT

Få vores nyeste investeringsprojekt så snart det udkommer!

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Mere end et afkast

Vi sørger for hele processen

Vores passion skaber dit afkast

NYT PROJEKT

Få vores nyeste investeringsprojekt så snart det udkommer!

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.